Logo
Blog
Zdravotní pojištění a penále, co bychom měli vědět?
26.06.2020
Zdravotní pojištění a penále, co bychom měli vědět?
Někdy se stane, že dlužíme zdravotní pojišťovně pár stokorun a dluh později přeroste ve vyšší částku. Pokud je nedoplatek opravdu vysoký, nedá se počí... číst celé
Služba Bitstock
19.05.2020
Služba Bitstock
Služba BitStock je osvědčená internetová platforma, kterou najdete na webových stránkách www.BitStock.com, je to mezinárodní bitcoinová burza, která s... číst celé
Zobrazit všechny články
  1. Úvod
  2. SLOVNÍK POJMŮ

SLOVNÍK POJMŮ

Akontace
Používá se často v souvislosti s finančním leasingem, někdy se uvádí také jako tzv. „nultá splátka“. Výše je stanovená podle ceny pořizované věci, typicky od 10 do 70 %. Má přímý vliv na výši následných splátek a délku splátkového kalendáře – tj. čím více peněz dopředu, tím kratší splatnost.

Americká hypotéka
Úvěr, za který se ručí nemovitostí a který je tzv. neúčelový. Finance lze tedy použít na cokoliv bez další dokumentace nebo ověřování. Vyšší úroková sazba než u běžných hypoték, ale i větší svoboda v ohledu nakládání s penězi. Tento trend se do ČR rozšířil hlavně z USA.

Australská hypotéka
Nabízí ji Hypoteční banka. V principu platí, že čím vyšší je úvěr, tím nižší pak bude celková úroková sazba. Jde o klasický hypoteční úvěr, jímž lze se zajištěním nemovitostí financovat nejen samotný nákup bytu nebo domu, ale také jejich rekonstrukci či pořízení vybavení.

Automatický revolving
V případě, že klient svou půjčku zatím řádně hradí, je po jisté době možné ještě navýšit její objem, tj. půjčit ještě dodatečně vyšší částku. Není vůbec nutné podepisovat další kontrakt, znovu prověřovat bonitu klienta apod., všechno se totiž děje zcela automaticky.

Bankovní půjčka
Úvěr, který je řešen prostřednictvím bankovního poskytovatele. Je buď účelová (pořízení automobilu, bytu v osobním vlastnictví apod.) nebo bezúčelová (tj. na cokoliv). Banky si obecně klienty prověří víc než nebankovní sektor a není tak jistota, že bude žádost vždy schválena. Na druhou stranu lze očekávat mírnější úrokovou sazbu a minimum rizik, protože banky dozoruje ČNB.

Bezhotovostní úvěr
Je zasílán bankovním převodem, tedy nikoliv vyplacen v hotovosti. Obvykle je vše vyřízeno v řádu minut, poslání peněz je často interní operace v rámci jedné banky, odpadá nutnost složenek, návštěv pošty a podobně. Splátka je řešena také bezhotovostním převodem z účtu.

Bezúročná půjčka
S tímto termínem je možné se setkat také pod názvem „první půjčka zdarma“. Jedná se o úvěr, kde se při dodržení stanovených podmínek (zejména lhůta splatnosti) neúčtují úroky, tedy splácí se pouze jistina. Řada nebankovních poskytovatelů zařazuje promo akce pro nové klienty.

Bezúročné období
Doba, během níž nebudete platit úroky bance za využívání její kreditní karty. Jednoduše jde o období, které začíná platbou kartou a končí domluveným datem její splatnosti. Pokud klient lhůtu nedodrží, je následně bankou sankcionován (a často jde o vysokou pokutu).

Bonita
Ukazuje na schopnost klientů splácet půjčku, ať už bance či nebankovnímu poskytovateli. Vysoká bonita znamená malé riziko problémů a obvykle také zajímavější sazbu úroků. Zohledňuje se v ní věk, rodinné zázemí, zaměstnání, vzdělání a měsíční příjem. Banky obvykle prověřují důkladněji.

BRKI
aneb Bankovní registr klientských informací. Sdílejí banky a finanční společnosti mezi sebou, jsou zde uloženy údaje o klientech a jejich bonitě – tedy schopnosti splácet půjčku v pořádku a včas.

Celková dlužná částka
Souhrn všeho, co má klient zaplatit a co je jeho závazkem vůči poskytovateli půjčky. Tedy jistina, úroky, ale i poplatky spojené s pozdním splácením dluhu nebo vyřízením úvěru.

Cena půjčky
Částka, jíž klient zaplatí za půjčku jako celek. Tedy její jistina plus úroky, ale také případné poplatky (vyřízení žádosti, vedení úvěrového účtu apod.).

Cílová částka
Týká se stavebního spoření. Ukazuje, jakou sumu si klient plánuje naspořit, pokud vše půjde, jak má. Zahrnuje nejen samotný vklad, ale také státní podporu – pokud na ni má klient nárok.

Čerpání půjčky
Termín, který se uvádí ve smlouvě o půjčce a je pro klienta zcela závazný. Finance je možné čerpat jednorázově (na nákup bytu) nebo postupně (např. při výstavbě domu, oproti předloženým fakturám za materiál nebo práci).

Česká národní banka
(také centrální banka) – Orgán, který dozoruje nad děním na finančním trhu, kontroluje tedy mimo jiné banky nebo spořitelny, stejně jako nebankovní poskytovatele půjček.

Datum splatnosti
Používá se také „doba splatnosti“, „lhůta splatnosti“. Označuje časové období, během nějž má být půjčka splacena. Může jít o jeden den nebo také několik let. V případě nedodržení původních podmínek se připisují k úrokům i penále z prodlení nebo výlohy za exekuční vymáhání.

Debetní platební karta
Taková karta, jež se pojí přímo s bankovním kontem vlastníka, je možné s ní uskutečnit základní finanční operace (platby online nebo v obchodech, výběr z bankomatů apod.).

Disponibilní zůstatek
Částka na bankovním účtu, která může být v danou chvíli použita k nákupu zboží nebo služeb. Nezahrnuje sumu, která je blokovaná z ještě nezaúčtovaných karetních transakcí.

Dluh
Je sumou peněz, kterou je dlužník povinen zaplatit věřiteli do předem dohodnutého data. Pro dlužníka je dluh závazkem, pro věřitele se pak užívá termínu „pohledávka“. V případě nesplacení dluhu následuje exekuční řízení, soud apod., zvláště pokud se obě strany racionálně nedohodnou.

Dluhová past
Dochází k ní např. v momentě, kdy dlužník nestíhá splácet jednu půjčku a sjednává si na její umoření další. Později se vyhýbá komunikaci s věřiteli a dluží několika různým stranám. Do dluhové pasti se dostanou hlavně ti, kteří dobře neodhadnou své původní finanční možnosti.

Dlužník
Jednoduše ten, kdo věřiteli dluží nějaké peníze a má tedy právní povinnost je splatit.

Doba splatnosti půjčky
Lhůta, v níž je nutné uhradit jistinu půjčky, úroky a další dohodnuté poplatky. Je pevně stanovena ve smlouvě, včetně sankcí za její nedodržení. U krátkodobých půjček je běžně stanovena v rozmezí 1 až 30 dnů, dlouhodobé úvěry se splácí několik měsíců nebo také let.

Doklad totožnosti
Banka i nebankovní společnost vyžadují pro potvrzení půjčky ověření totožnosti klienta. Je tedy nutné doložit doklad totožnosti, jímž je v prvé řadě občanský průkaz, dále také řidičský průkaz, cestovní pas či rodný list, za jistých okolností lze akceptovat třeba i platební kartu.

Exekuce
Pokud dlužník neplní své závazky, je donucen exekučním řízením k vyplacení svých věřitelů. Jde o nejzazší variantu, která řeší pokuty, dlouhodobě nesplácené úvěry apod., pokud neexistuje jiná cesta k řešení a dlužník se vyhýbá odpovědnosti. Běžně o ní rozhoduje soud, dlužník musí počítat s obstavením bankovního konta nebo zabavením části majetku.

Eskontní úvěr
Krátkodobá půjčka pro firmu, která potřebuje vyrovnat své obchodní závazky. Vyznačuje se tím, že banka odkupuje od podnikatele/firmy směnku před datem splatnosti. Pojí se s relativně vysokými poplatky, ale může pro podnikající subjekt zajistit velmi rychlou hotovost.

Fixace u hypotéky
Smluvně garantované období, v němž úroková sazba nedojde změn. Zpravidla se domlouvá na období jednoho až pěti let. Klienti by měli včas (ideálně v horizontu týdnů) řešit refixaci, tedy nové nastavení podmínek hypotečního úvěru po uplynutí doby předchozí fixace.

Fixní úroková sazba
Je stanovena na určitou dobu, ev. také na celý splátkový kalendář. Znamená, že se úrok nebude měnit, tedy zůstane zafixován na původní hodnotě – oproti pohyblivé úrokové sazbě.

Fyzická osoba
Speciální právní pojem, který je odlišný od právnické osoby. Jde o člověka jako takového, zákon ještě rozlišuje např. fyzickou osobu a fyzickou osobu podnikající (pod přiděleným IČ).

Hotovostní úvěr
Takový úvěr, který je vyplácen v hotovosti, tedy nikoliv bezhotovostně (prostřednictvím bankovního účtu). Je nutná osobní návštěva pobočky banky/nebankovní společnosti nebo návštěva kurýra u klienta. Pro vyplacení úvěru ani splátky není nutné vlastnit bankovní konto.

Hypoteční úvěr
Je dlouhodobou půjčkou splatnou v řádu až desítek let (v ČR typicky 5 až 40 let), zajištěnou zástavním právem poskytovatele k bytu či domu zapsanému v Katastru nemovitostí. Hypotéka může být účelová nebo neúčelová, výše úvěru nebo doba splatnosti je věcí dohody.

HZL (hypoteční zástavní list)
Dluhopisový cenný papír. Může jej vydat jen a pouze banka, alespoň podle platné tuzemské legislativy. Zjednodušuje celý proces financování hypotečních úvěrů.

Inkaso
Zaplacení splatné pohledávky, buď v hotovosti nebo bezhotovostní formou. Inkaso je uvedené na fakturaci za dodávku zboží či služeb, včetně nejzazšího data splatnosti. V bance je často nastaveno formou trvalého příkazu, přičemž je datum splatnosti vždy k určitému dni v měsíci.

Insolvence
Používá se ve spojení s dluhem, jenž není dlouhodobě splácen a dlužník (fyzická osoba či firma) není schopen tento stav věcí nijak změnit. Insolvence bere v potaz pohledávky každého věřitele, exekuce pouze jediného. Dá se řešit dvěma možnostmi – oddlužením nebo konkursem.

Internetové bankovnictví
Nabízí možnost správy osobních financí v kteroukoliv dobu, k dispozici je 24/7, kdekoliv v místech s internetovým připojením. Kontrola účtu, rychlé odesílání plateb apod.

Jistina
Suma peněz, která je vypůjčena (případně vytváří vklad). K jistině se pak připisují úroky, resp. úroky z prodlení v případě bankovní nebo nebankovní půjčky. Ty jsou smluvně předem dohodnuty.

Konsolidace
Způsob, který umožní sloučení všech sjednaných půjček pod jednu smlouvu, nejen kvůli faktické přehlednosti, ale také snížení výše měsíčních splátek. Je možné zahrnout nebankovní i bankovní úvěry, hypotéku nebo leasing. Službu nabízí například řada tuzemských bankovních domů.

Kontokorent
Jde o úvěr, jenž je zřízen k běžnému bankovnímu účtu. Přináší prostředky pro náhlé výdaje, dluh je následně umořován příchozími platbami na účet. Má také pevně stanovené limity.

Kreditní karta
Taková karta, která platí za služby nebo zboží penězi patřícími bance, až do výše dohodnutých limitů. Umožňuje i výběr z bankomatu nebo mezinárodní platby. De facto jde o úvěr, který je nutné bance splatit. Pokud k tomu dojde v tzv. bezúročném období (až 55 dní), neplatí klient žádné úroky. Kartu je možné zřídit nejen přes internet, ale také osobně přímo na pobočkách bank.

Lichva
Jednání, které je v rozporu se základní etikou a zneužívá pozice dlužníka. Poskytování půjčky, která se vyznačuje neúměrným úrokem. Nejde ale o nic, co by porušovalo aktuálně platné zákony.

Lombardní úvěr
Krátkodobá půjčka, kterou zajišťují movité věci, jako jsou například akcie, šperky nebo různé zboží. Dlužník nemůže ručit žádnou nemovitou věcí. Pokud není půjčka splacena v termínu, má banka/věřitel možnost zastavené komodity prodat. Často je poskytována ČNB dalším tuzemským bankám.

LTV 
Neboli „loan-to-value“. Udává poměr mezi poskytnutým hypotečním úvěrem a zástavní hodnotou dané nemovitosti. Takzvaná stoprocentní hypotéka, tedy LTV 100m, už není dle pravidel ČNB dostupná. Zpravidla se dnes klient dostane na 70 až 80 procent LTV, podle vypočítané bonity.

Mikroúvěr
Někdy také uváděn jako mikropůjčka. Běžně je poskytován nebankovními společnostmi, vyznačuje se nejen nízkou jistinou (řádově jednotky tisíc korun), ale také krátkou lhůtou splatnosti, která je zpravidla omezena třiceti kalendářními dny. Právě díky tomu má až extrémně vysoké RPSN.

Mimořádná splátka úvěru
Dílčí nebo úplné splacení dluhu ještě před tím, než vyprší oficiální splátkový kalendář. U spotřebitelských úvěrů je možná kdykoliv, ale banka si také smí naúčtovat uhrazení poplatku stanoveného zákonem. Jde maximálně o procento zbývající dlužné částky.

Navýšení půjčky
Pokud splácí dlužník svůj úvěr zcela v pořádku a předpisově, je možné úvěrový rámec ještě dodatečně zvýšit bez další složité administrativy. U nebankovních půjček jde zpravidla o navýšení limitu pro budoucí půjčku (v případě, že klient splatil první půjčku v celkovém objemu pět tisíc korun v pořádku, napříště si může půjčit osm tisíc apod.).

Nebankovní půjčka
Úvěr, jenž poskytuje soukromá firma a nikoliv banka. Je rychlejší, má méně požadavků na klienta a k dispozici je nejen v řádu stokorun a tisícikorun, ale i stovek tisíc a výjimečně až milionů korun. Mínusem je zde vyšší rizikovost a vysoké úroky, v některých případech i poplatky.

Nezajištěný úvěr
Takový úvěr, který nevyžaduje ručitele, zástavu nemovitosti nebo jakoukoliv další jistotu pro věřitele. Má svá omezení, dostat se k němu může jen opravdu bonitní klient a obvykle nejde o žádné vysoké částky.

NRKI
aneb Nebankovní registr klientských informací. Sestává z informací, které věřitelé přidají do databází. Odpoví poskytovatelům na otázku, zda je klient skutečně spolehlivým a platí závazky včas.

Nulové navýšení
Týká se prodeje zboží na splátky. Protože jsou celkové splátky shodné s pořizovací cenou, nakupující nezaplatí nic navíc na úrocích nebo poplatcích, nýbrž jen částku, za jakou se zboží běžně nakupuje „za hotové“.

Obchodní úvěr
Typicky je bez úroků, umožní nákup služeb/zboží i v případě, že odběratel nemá hotovost na okamžitou platbu. Začátky podnikání se bez něj často neobejdou, obchodní úvěry preferují hlavně malé nebo střední firmy a upřednostňují je i před půjčkami od bankovních domů.

Objekt úvěru
Jde o nemovitost, jíž klient banky financuje hypotéku. Tedy jinak řečeno může jít o bytovou jednotku, rodinný dům, ale v určitých případech také rekreační chatu.

Oddlužení
Forma řešení úpadku dlužníka. Definováno je insolvenčním zákonem, jde o dlouhodobou záležitost trvající i několik let. Na konci vyjde dlužník s čistým štítem, přestože ve finále splatil jen část dluhů. Pro věřitele je to možnost získat alespoň procenta z pohledávek. Oddlužení není pro podnikatele, dluhy tedy nesmí pocházet z podnikatelské činnosti.

Odhad nemovitosti
Přistupuje se k němu (nejen) při sjednávání hypotečního úvěru. Jednoduše stanoví aktuální tržní hodnotu bytu nebo domu, podle kterého se budou odvíjet další podmínky dohody. Důležitý je například i při koupi, prodeji nebo nařízené exekuci vůči majiteli nemovitosti.

Odstoupení od smlouvy
Ze zákona je možné bezplatně odstoupit o smlouvě o úvěru do čtrnácti dnů včetně. Půjčené peníze plus úrok za dobu, po kterou smlouva platila, je nutné vrátit nejdéle do třicetidenní lhůty od data odstoupení.

Online půjčka
Úvěr sjednaný přes internet, možný jak v bance, tak i nebankovním sektoru, kde je tato forma stále častější. Kompletně online je možné sjednat hlavně krátkodobé půjčky v řádu tisíců.

Osobní bankrot
Je stanoven insolvenčním zákonem, v němž se uvádí všechny důležité podmínky. Jde o způsob, jímž se řeší dlouhodobé dluhy po splatnosti – nicméně jen u fyzických osob, u nichž situace nevznikla z podnikatelské činnosti. O tom, zda bude bankrot možný, rozhoduje i soud.

P. a.
"Per annum" - zkratka pocházející z latiny, značící „za rok“. Uvádí se zejména u nabídek dlouhodobých půjček/hypotečních úvěrů. Např. sazba 3 % p. a. značí, že úroková sazba bude tři procenta za kalendářní rok. Naznačuje už na první pohled na výhodnost nebo nevýhodnost úvěru.

P. m.
Z latinského „per mensem“, tedy jinak řečeno cifra, která naznačuje úrok za každý kalendářní měsíc. Užívá se zpravidla výrazně méně než zkratka p. a. (tedy „per annum“ neboli ročně).

Pevná úroková sazba
Jinak také garance toho, že se úroky po dobu splátkového kalendáře nebudou nijak měnit. Díky čemuž je pak jasné, o kolik přeplatí jistinu půjčky a jakou částku tedy ve finále splatí.

Platební schopnost
Neboli také solvence. Naznačuje na to, že dlužník je věřiteli schopen splácet postupně jeho pohledávku. O platební schopnosti vypovídá i fakt, že dlužník není uveden v tzv. registru dlužníků. Proto si v něm často banky prověřují bonitu potenciální klientely.

Podnikatelský úvěr
Půjčka nastavená speciálně pro OSVČ, banka se při jeho posuzování orientuje i podle předloženého podnikatelského záměru. Dělí se do dvou možností, a sice na investiční nebo provozní úvěr. Čerpat jej může jak OSVČ (tj. také fyzická osoba podnikající), tak i firma.

Pohledávka
Je právem věřitele na splácení dluhu. Může být jak peněžitá, tak i nepeněžitá (věcná).

Pojištění schopnosti splácet
Využívá se zejména u dlouhodobých spotřebitelských úvěrů a hypoték. V případě nemoci, ztráty zaměstnání apod. závazek klienta přebírá pojišťovna. Sjednává se zcela dobrovolně, nejde o zákonnou povinnost – mírně také navýší celkovou úrokovou sazbu.

Potvrzení o příjmu
Žadatel o úvěr skrze něj dokládá, že bude mít na splácení v budoucnu dostatek prostředků. Doložené příjmy mohou pocházet z podnikání nebo zaměstnání. U banky může formulář doložit zaměstnavatel, nebankovní společnosti budou chtít výpis z konta či daňové přiznání u OSVČ.

Předčasné splácení půjčky
Doplacení veškerého dluhu ještě před lhůtou splatnosti, ať už jde o spotřebitelský úvěr či hypotéku. Banka však za podobný úkon zpravidla také účtuje poplatek.

Předsmluvní informace
Soupis všech podrobností kolem půjčky, o které se zrovna jedná. Návrh smlouvy o půjčce včetně důležitých parametrů (výše půjčky, přesně stanovený splátkový kalendář).

Registr dlužníků
Databáze, v níž se ocitne každý, kdo měl někdy v minulosti problémy s dodržením termínu splatnosti půjček. Poskytovatelé půjčky si díky registrům ověřují bonitu svých možných klientů. Do registrů obvykle nahlížejí jen banky, nebankovní poskytovatelé půjček využívají zvláště pro krátkodobé půjčky jiných možností (pro ověření jim stačí potvrzení o příjmu apod.).

Refinancování hypotéky
Zde jde o vyjednání výhodnějších podmínek hypotečního úvěru s cílem dosáhnout nižší měsíční splátky. Může se k němu přistoupit již jeden rok před koncem vypršení platnosti aktuální úrokové sazby (resp. fixace), zpravidla se řeší několik týdnů před tímto datem.

Revolvingový úvěr
Pojí se s kreditkou a řadí se do kategorie dlouhodobých půjček. Klient může využívat skrze kreditní kartu finance do hodnoty uvedené ve smlouvě o úvěru. Při každém použití karty se následně zůstatek poníží.

RPSN
aneb roční procentní sazba nákladů. Uváděna je v procentech a jde o podíl z dlužné sumy, jenž musí vypůjčitel zaplatit věřiteli za období jednoho roku. Součet splátek úvěru, ale také všech poplatků. U krátkodobých úvěrů jde o astronomickou cifru, u dlouhodobých jasně naznačí o tom, jak je nabídka výhodná nebo ne. V porovnání s prostou úrokovou sazbou odhalí také skryté poplatky.

Ručení (v případě hypotéky)
Ručitel je dnes nejčastěji spojován s hypotečním úvěrem nebo vysokým spotřebitelským úvěrem. Jde o formu zajištění půjčky, v případě, že dlužník nesplácí svůj dluh, přechází tato povinnost na ručitele až do objemu částky, za níž se zaručil.

Ručitel
Osoba, co za dlužníka v případě nesplácení pohledávek musí sama vyrovnat vzniklý dluh. Ještě u půjček v období socialismu běžná praxe, stejně jako v 90. letech, dnes spíše méně častý jev.

Směnka
Cenný papír využívaný k ručení, získání úvěru nebo hotovosti. Splatnost je možná na konkrétní datum, případně „na viděnou“, tedy v okamžiku, kdy je předložena k proplacení. Pro platnost není vyžádáno úřední ověření podpisu ani žádný speciální tiskopis.

Smluvní pokuta
Částka (resp. podíl z dluhu v procentech), jež je uvedena v původní smlouvě o půjčce. Stanovuje, za jakých podmínek může věřitel pokutovat dlužníka za nesplacení pohledávky v uvedeném termínu.

SOLUS
Jeden z registrů dlužníků, bankami a nebankovními poskytovateli půjček využívaný vůbec nejčastěji. SOLUS byl založen v roce 1999, v jeho rámci spolupracují všechny právnické osoby na finančním trhu a předávají si informace o klientech. Zahrnuje např. insolvenční i pozitivní registr.

Splátka
Dohodnutá platba, jež je předem stanovena ve smluvních podmínkách. Splátku musí dlužník zaplatit v pravidelných časových intervalech (ev. jednorázově) věřiteli, tedy bance či nebankovní společnosti. Zahrnuje jistinu a úroky, případně také dojednané další poplatky.

Splátkové období
Doba, v níž musí být splacena splátka dlužníka věřiteli – bance či nebankovní společnosti. Zpravidla jde o měsíční období, v případě krátkodobých menších úvěrů ale např. týdenní.

Splátkový kalendář
Připravuje klientovi banka nebo nebankovní společnost, v kalendáři je jasně stanoveno, jakou částku a do jakého data má klient splatit. Tento časový harmonogram je nutno beze zbytku dodržet, v opačném případě může věřitel přistoupit k sankcím, podat návrh na exekuci apod.

Splatnost půjčky
Nejzazší termín, při kterém musí být daná půjčka definitivně doplacena, včetně všech úroků nebo poplatků s ní spojených. Pokud k tomu nedojde, přechází se k exekuci, soudům apod.

Stoprocentní hypotéka
Takový hypoteční úvěr, kde se od klienta nevyžadují žádné vlastní zdroje a banka poskytne celou potřebnou částku na koupi nemovitosti. ČNB v říjnu 2016 omezila poskytování podobných hypoték na českém trhu, tudíž podobnou hypotéku není dnes již možné dojednat.

Trvalý příkaz
Určuje klient své bance, dává souhlas s tím, že se každý měsíc bude platit určitá suma na určitý účet. Může jít o pojištění, splátku půjčky nebo třeba jen koncesionářský poplatek za rozhlas a TV. Ušetří čas a klient banky se nemusí starat každý měsíc o to, zda už peníze odešly na kýžený účet.

Účel půjčky
Většina půjček je bezúčelová, platí to hlavně pro krátkodobé. Pokud je nutné uvést účel, klient musí dokázat, že prostředky použil přesně tak, jak stanovuje smlouva (koupě auta, bytu apod.).

Upomínka
Jedná se o výzvu (klasický dopis nebo email), aby dlužník zaplatil věřiteli jeho pohledávku, kde již proběhlo datum splatnosti. Zpravidla také poslední varování před exekucí.

Úrok
Je stanoven v procentech, zjednodušeně řečeno udává, o kolik dlužník přeplatí jistinu půjčky. Týká se ale nejen úvěrů, nýbrž i vkladů v případě spořicího účtu nebo také termínovaného vkladu.

Úvěrová smlouva
Dokument uzavřený mezi dvěma stranami – dlužníkem a věřitelem (bankou, nebankovní společností a fyzickou či právnickou osobou apod.), v níž jsou stanoveny veškeré náležitosti půjčky. Tedy nejen úrok, vyplacená částka, splátkový kalendář, ale i případné sankce.

Úvěrový rámec
Maximální možná částka pro čerpání úvěru. Klient ji tedy nemůže překročit.

Variabilní symbol
Díky němu může být spárovaná platba s konkrétní osobou/smlouvou. Věřitel si snadno přiřadí příchozí platbu bankovním převodem. Zpravidla jde o rodné číslo nebo číslo smlouvy.

Věcné břemeno
Právo k cizí věci, týká se zpravidla nemovitostí. Pokud je věcné břemeno uvaleno na konkrétní byt, může v něm senior strávit zbytek života, teprve poté přechází na nového vlastníka.

Věřitel
Může být fyzickou nebo právnickou osobou, která uzavřela smlouvu s dlužníkem a tím pádem po něm může vyžadovat naplnění smluvních závazků. Věřitel má vůči dlužníkovi platnou pohledávku. V případě, že dohodnuté podmínky nebudou plněny, může využít zákonných možností

Výpis
Např. z úvěrového nebo i běžného osobního účtu. Je zasílán klientovi měsíčně, elektronicky nebo dopisem – ten si z něj ověří všechny transakce, aktuální zůstatek a stav úvěru, splácí-li nějaký.

Zajištění úvěru
Zpravidla je nutné u hypoték, například u krátkodobých půjček zcela postrádá smyslu. Jde o jistotu, kterou dlužník předává věřiteli pro případ, že nebude plnit své smluvní závazky. Obvykle se jedná o zástavní právo k nemovitosti bance, ale také směnku.

Zástavní právo k nemovitosti
Vztahuje se k hypotéce. Klient neplní stanovené podmínky smlouvy, nesplácí půjčku. Banka má plné právo byt či dům zabavit a tím pádem naplnit svou pohledávku vůči dlužníkovi.

Způsob splácení (půjčky)
Forma, jakou dlužník hradí splátky věřiteli. V drtivé většině případů jde o bankovní převod, který je nejrychlejší, nejjednodušší a nejlevnější. Je však možné platit například i skrze poštovní poukázku/složenku.

Žadatel o úvěr
Člověk, jenž žádá o půjčku, musí splnit zákonné podmínky. Ty se mohou poskytovatel od poskytovatele lišit, ale platné zákony vyžadují například plnoletost žadatele.

 

 

Upozornění:

Výše uvedené sdělení neznamená uzavření smlouvy o půjčce, ale jde pouze o návrh na uzavření této smlouvy.

Copyright © 2020 ChciPůjčku.cz